შუალედი - დან - მდე
 
 


* * *


გიდგენთ [რა] ცნობას [ჩემს] ჟურნ. „მნათობი“-ს რედაქციაში ჩემი თანამშრომლობის და საშუალო თვიური შემოსავლის შესახებ, გთხოვთ, ჩამრიცხოთ განათლების მუშაკთა კავშირის წევრად.

[1928]