შუალედი - დან - მდე
 
 


სრულიად საქართველოს მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმს


[ქართველი].
ჩვენ, ქვემორე ამისა ხელის მომწერნი მივმართავთ სრულიად საქართველოს მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმს – თხოვნით, რათა აღძრას შუამდგომლობა ქალაქის უძრავ ქონებათა სამმართველოს წინაშე, [რათა] დაგვითმოს უბინაო მწერლებს ერთი სახლი საცხოვრებელი ბინებისათვის.

[1923, 25 ოქტომბერი]