შუალედი - დან - მდე
 
 


თამბაქოს ტრესტის გამგეს


ჩემის რედაკტორობით მომავალ კვირაში გამოდის ყოველ კვირეული ჟურნალი (ნებართვა სახ. გამომცემლობისა №1921). გთხოვთ, მომცეთ ჟურნალისთვის განცხადება და ამით შემაძლებინოთ გამოცემის განგრძობა,  რისთვისაც წინდაწინვე მადლობას მოგახსენებთ.

გალაკტიონ ტაბიძე

ტფილისი, 1922, 2 ნოემბ.