შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ძველი მესხეთის გზაზე...


ძველი მესხეთის გზაზე
მე მივდიოდი ფეხით -
არის იქ ერთი მუხა,
გადატეხილი მეხით.

[1955]