შუალედი - დან - მდე
 
 


გენიალური თვალები


ჰოი, ლალები, ლალები,
შევარდენს გიგავს თვალები.
არ მავიწყდება მე შენი
გენიალური თვალები.

1955, 28 აგვისტო
კაფე „რუსთაველი“