შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ძველი ძეგლის დაცვა...


ძველი ძეგლის დაცვა ჩვენი უწმინდესი არის ვალი,
ჩვენ იმიტომ ვსწავლობთ წარსულს, რათა შევქმნათ მომავალი.

[1955 წლის 19-30 სექტემბერი]