შუალედი - დან - მდე
 
 


24 სექტემბერი, 1955, დილა


ჩემი სახლის აივნიდან
მოსჩანს კავკასიონი.
არასოდეს არ ყოფილა
იგი ასე ლამაზი.
ყაზბეგი სდგას. ყაზბეგი დღეს
ბრწყინავს, როგორც სიონი,
ახვევია მწერვალები
ჯამში - ათას სამასი.

1955 წლის 24 სექტემბერი, დილა