შუალედი - დან - მდე
 
 


იფნის შოლტივით მოქნეულ გზაზე


მიცურავს, როგორც ხომალდი ზღვაზე,
აცურებული იფნიან მთაზე -
შუქი. სხვა ასე, ლამაზი ასე -
იფნის შოლტივით მოქნეულ გზაზე.

რა მზიანია - ბანაკის თაღი,
ორი არწივი სცურავს ფრთალაღი,
ძვირფასი ბაღი, საამო ბაღი
იფნის შოლტივით მოქნეულ გზაზე.

ისმის ბავშვების ხმა კმაყოფილი.
მათით დატვირთულ-გადაყოფილი,
მოჰქრის ცისფერი ავტომობილი
იფნის შოლტივით მოქნეულ გზაზე.

ხელთ გეპყრა შოთა, შექსპირი, ფედრა,
სახლის კარებში ერთხელ შეხვედ რა -
დაუვიწყარი გვქონდა შეხვედრა
იფნის შოლტივით მოქნეულ გზაზე.

1955 წლის 27 აგვისტო
იფნის ბაღი