შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ჩიქოვანის უბდა-აბდა...


ჩიქოვანის უბდა-აბდა,
ლეონიძის აბდა-უბდა,
სჩანს პეტრუზა შარიასთვის
პოეზია არის ტურფა.
რაკი სამი უნიჭობა
შეკავშირდა და დაჯგუფთა,
არ იქნება ცუდი, სამვეს
გამოუჯვა გუფთა-გუფთა.

[1947]