შუალედი - დან - მდე
 
 


ა. აბაშელს


ბაშელი ალფაბეტით
წინ დაუდგება სხვებსაო.
მ, ცანცარება წვერისა
ბოლოში მიაგდებსაო.

[1947, სექტემბერი]