შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * მე მეგობრებს ვთხოვ...


მე მეგობრებს ვთხოვ,
    ასწიონ თასი
და ადღეგრძელონ
    ჭაღარა გორი;
აქ არა ერთი -
    და არა ასი,
არა ათასი
    აშლილა ქორი.

მე მეგობრებს ვთხოვ,
    ასწიონ თასი
და ადღეგრძელონ
    ეს გორის ციხე,
აქ გაისმოდა
    ძახილი: გასწი!
მომხდური იხევს -
    მისდიე, მიჰყე!

მე მეგობრებს ვთხოვ
    ასწიონ თასი
და ადღეგრძელონ
ამ ციხის წვერი.
გადალეწილა.......
...............................
იქ არაერთხელ
მოსულა მტერი.

[1947]