შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * სახელად მთას ჰქვია ახალი ათონი...


სახელად მთას ჰქვია ახალი ათონი,
უცხოდ მღერს ბუნება, როგორც იადონი,
ბუნება - მოყმეა, აფხაზი - ბატონი.

[1947]