შუალედი - დან - მდე
 
 


აგე, იმ ჩრდილქვეშ


აგე, იმ ჩრდილქვეშ,
სადაც ძველი, დიდი ცაცხვია,
ჩვენ წინაპართა -
მეომართა სისხლი აცხია.

აგე, იმ მთაზე,
სადაც დევი - ევკალიპტია,
როგორ მოგითხრო,
რა მინახავს, რა განმიცდია.

აგე, იმ ველად,
სადაც რამი და თუთუნია,
როგორ მიგრძვნია,
რანაირი საუკუნეა.

აგე, იმ თხემზე,
სად ბაღია აკადემიის,
ბაღი კი არა - ზმანებაა
და ედემი ის.

აგე, ზღვა მოჩანს,
ზღვა სიცოცხლის და ოცნებისა,
მშობლიური ზღვა... და ხომალდი
მოგონებისა.

[1947 წლის 25 დეკემბრამდე]