შუალედი - დან - მდე
 
 


ნაკადულო, ნაკადულო!


ნაკადულო, ნაკადულო,
    გამარჯობა შენი!
ყვავილებით მოხატულო,
    მინდორს როგორ ჰშვენი!

მახსოვს მე ზღვა და გურია:
    ბავშვი გმირად შემქმენ -
როს მარიამ დემურია
    გაგზავნიდა ჩემკენ.

მიმოჰფენდა ველი სურნელს,
    თრთოდა სული, გული.
ვშლიდი ფურცელს და იმ ჟურნალს
    ერქვა "ნაკადული".

[1947 წლის 25 დეკემბრამდე]