შუალედი - დან - მდე
 
 


უტანდარს


დიდება ივერიისა
თვით რუსთაველმა მოჰკონა,
სამშობლო პირველ ყოვლისა,
ჩემო პატარა გოგონა.

1947 წლის 25 ნოემბერი