შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * გიძღვნით ამ წიგნს...


გიძღვნით ამ წიგნს - გამოწვეულს
დიდი სამამულო ომით,
ის დასრულდა. მიდის მხარე
მშენებლობის ურყევ ნდომით.

მშობლიური ავტო-ქარხნის
სულს შევხვდები - ახალ ტომით,
ამაყობდეს ჩვენი მხარე
თქვენებრ - თავდადებულ ლომით.

1947 წლის 27 ენკენისთვე