შუალედი - დან - მდე
 
 


მაისი ჰყვავის


მაისი ყვავის, ხარობს ხეხილი
ჯერ ქარისაგან არ დატეხილი
და ეუბნება მწვანე მდელოებს
ედემი მრავალ სადღეგრძელოებს.

ჩრდილების ქვეშ წევს შიშველი ევა,
იგი ხან წარმტაც ედემში შევა,
ხან ოცნებანი სწვავენ ქარისა,
დღეა ოცნების და სიზმარისა.

[1924]