შუალედი - დან - მდე
 
 


რა დროს რომანსეროა


გაცრეცილ და მტვერიან
ცას სინათლე კლებია.
ყვავილებზე მღერიან...
რა დროს ყვავილებია?
ცაზე ვხედავ წეროებს,
თითქო მწკრივი ღეროა.
მღერენ რომანსეროებს...
რა დროს რომანსეროა?
წყარო ხევში ვალალებს:
გაქრა გიჟი ოცნება,
ვკოცნი მე შენს დალალებს,
მაგრამ რა მეკოცნება?

1923 წლის 23 მაისი