შუალედი - დან - მდე
 
 


დედოფალა


საბრალო დედოფალა,
მორთული ფერადი ფარჩით,
მას აქვს დაბურდული, ოქროსფერი თმები,
ცისფერი დიდი თვალები,
პაწაწინა წითელი ტუჩები
და უმოძრაო ხელფეხი.
სთქვი, დედოფალა!
იმღერე, დედოფალა,
რა გქვიან შენ სახელად?
ხომ არ მიირთმევ, დედოფალა!
ბაგით ალუბლებს?
მაგრამ შენ გინდა ერთადერთი:
წყევლისგან განთავისუფლება.

[1927 წლამდე]