შუალედი - დან - მდე
 
 


არც ერთ ეპოქას არ აქვს უფლება


არც ერთ ეპოქას არ აქვს უფლება
გაესაუბროს ჩემსას თამამად,
მას მომავალი ეალუბლება
მხოლოდ გრიგალად, წვიმად, სამუმად.
გაუკვდავების ოცნებავ, მწირო,
გამვლელ-გამომვლელ წამთა ფერება
არ არის ეხლა შენთვის საჭირო -
რომ მოიპოვო ბედნიერება!

[1927 წლამდე]