შუალედი - დან - მდე
 
 


იავნანა


შენ იძინე
    პატარა ხანს,
მე არ მძინავს
    ამ ქვეყანას,
მე გიმღერებ
    იავნანას.
ნანა-ნანინა.

რომ დაიცვას
    დანაშვენი,
ჩვენი მიწა
    და ნაშენი,
ომში არის
    მამაშენი.
ნანა-ნანინა.

რომ წავიდა -
    დამიბარა:
გამიზარდე
    ეს პატარა,
წამოვიდეს
    ჩემთან ჩქარა.
ნანა-ნანინა.

მან იგრძნო, რომ
    ჩვილზე ჩვილი
გმირი არის
    მისი შვილი,
გმირი, ვით
    ოძელაშვილი.
ნანა-ნანინა.

შენი თოფი,
    შენი ხმალი
სულ მზადაა,
    გენაცვალე,
მამისაკენ
    გასწი მალე,
იავ-ნანინა.

შეკაზმული
    არის ცხენი,
გზას გილოცავს
    დედაშენი:
წა, საგმირო
    საქმე ჰქმენი.
იავ-ნანინა.

შენ ჩემი ხარ,
    ბიჭი შავი,
გადალახე
    მტერთა ზვავი,
მამულისთვის
    დასდე თავი.
ნანა-ნანინა!
                        
1942