შუალედი - დან - მდე
 
 


საუბარი ლირიკის შესახებ


I
ვიგონებ ყრმობას;
             შორს, ძლიერ შორს,
                        ჭალების გაღმა
კავკასიონის
            კლდოვანი მთის
                        მოჩანდა ფერდი.
საღამოობით -
            ვით ხომალდი
                        ასწიოს ნაღმმა -
მზით ენთებოდა
            და ქრებოდა
                        ტიტანის მკერდი.

II
ბავშვობიდანვე
            ის სიშორე
                        მტანჯავდა ერთი -
ლაჟვარდოვანნი
            მიტაცებდნენ
                        ნაქერალები
და ვკითხულობდი,
            ვოცნებობდი,
                        ვმღერდი თუ ვსწერდი -
მდევდნენ, მეძახდნენ,
            მიზიდავდნენ
                        ის მწვერვალები.

III
რით შეაყენა
            ის ხომალდი
                        გრძნეულმა დაღმა,
შენ არ იცოდი,
            ვერც გაიგე,
                        ისე დაბერდი.
შემოიხვია
            მყუდროება
                        ღრუბლების ბაღმა,
მოსჩანდა ხვამლი -
            როგორც თრთოლა,
                        როგორც ხავერდი.

IV
როგორც უთოვლო
            ყმაწვილობის
                        უღრუბლო ბედი,
როგორც შემდეგთა
            ქარიშხალთა
                        ცივი ბრჭყალები,
როგორც სიცოცხლე,
            როგორც კუბო,
                        როგორც იმედი -
მდევდნენ, მეძახდნენ,
            მიზიდავდნენ
                        ის მწვერვალები.

V
მთლად დამიმონა
            ცად ნატყორცნმა
                        ლურჯმა წიაღმა,
ჰაეროვნებამ,
            საიდუმლომ
                        დაფარა ქედი.
თითქო იმ მთაზე
            ისევ ისე
                        ვწევარ გულაღმა
და ვარსკვლავების
            დიდი წიგნის
                        ყოველი გვერდი

VI
არის თეთნულდი,
            არის უშბა,
                        მთელი სვანეთი,
იმისი დილა
            და შუადღე,
                        მზით ნაალები,
მისი საღამო
            ბინდთა ლურჯი
                        ოკეანეთი...
მდევდნენ, მეძახდნენ,
            მიზიდავდნენ
                        ის მწვერვალები.


VII
მოგონებანი
            იმ მთებივით
                        შემოირიგა
მწვერვალმა, რომლის
            სახელია
                        ქნარი, ლირიკა.
არა ოცნებით,
            არა ზღაპარით
                        მის ცისამარით -
წყარო ყრმობისა
            მარადისთა
                        ნაკადთ კამარით

VIII
მიედინება.
            მაგრამ საით?
                        - სამისამხარო
ქვეყნისკენ, სადაც
            პოეზიის
                        ბრწყინავს სამყარო,
სადაც არსებობს
            პოეზიის
                        მარად მგზნებელი,
ლირიკის სული,
            სული მისი
                        მაცოცხლებელი!

IX
პირველ ნაკადათ
            მსურს გადაიქცეს
                        ჩემი მიმართვა,
მიმართ ჭარმაგთა,
            მიმართ ჭაბუკთ
                        სახემღიმართა.
მარად მოვითხოვ
            ვით მეაბჯრეს,
                        როგორც მეფარეს,
მხოლოდ ცოცხალს და
            მიმგებარეს,
                        მხოლოდ მგზნებარეს.

X
მარად დიადი
            უნდა ჰქონდეს
                        სიტყვის მიზანი,
მარადის სიბრძნის
            აშუქებდნენ
                        სხივნი მზისანი.
მიზანი ჩემი
            აქ გამოსვლის
                        მხოლოდ ის არის,
რომ სიმართლისთვის
            მოგრიალე
                        ჩანგის ფიცარის -

XI
გამოძახილი
            ახალგაზრდა
                        გულში გაღვივდეს,
რომ პოეზია
            მის სასურველ
                        მწვერვალს აღვიდეს.
მოზარდი - იგივ
            მოცარტია!
                        მუდამ მოსავდა
თანაბრად ზვავი
            ქარიშხალთა
                        და მიმოზათა!

XII
რომ პოეზიაც
            იყვეს საგნად
                        ახალ თაობის
აღფრთოვანების,
            დაფიქრების
                        და მოძრაობის,
რომ სვას ანკარა
            პოეზიის
                        მზე დაწურვილი -
აი, მიზანი!
            აი, ერთად-
                        ერთი სურვილი!

XIII
დასაბამიდან
            მოლივლივებს
                        ლირიკის შუქი,
იგი არ არის
            უბრალო რამ,
                        რამე მსუბუქი.
ზენა-ნიჭს გარდა -
            გემოვნებას
                        მისას ეწნება
თავისებური
            გამოსახვა
                        და შემეცნება.

XIV
მისი ტექნიკა,
            მრავალფერი
                        ხალის მქსოვარი,
მიღწეულ იქნას
            ურყეველი,
                        შეუპოვარი,
გულდადებული
            მუშაობით
                        შემდეგ სიტყვაზე.
ლირიკა ასე
            იჭედება,
                        და მხოლოდ ასე!

XV
მართალი არის,
            როს პოეტი
                        ამბობს თაობის:
„გრამი შოვნისა
            ნაყოფია
                        წელთ მუშაობის,
მიღებულ იქნას
            და ერთ სიტყვად
                        უნდა გადადნეს
ათასეული
            ტონა მთელი
                        სიტყვიერ მადნის“.

XVI
ზეშთაგონება -
            აწევაა
                        შემოქმედ ძალის,
შედეგი ხანგრძლივ
            აღტყინების,
                        შრომის სიალის.
მონგრევა გულში
            ნაგუბარის,
                        გახსნა, კრიზისი,
დიდი ხნით გულში
            შენახულის
                        რამე მიზეზი.

XVII
იდეები და
            სახეები,
                        თითქმის მზადქმნილი,
ერთბაშად მხატვრულ
            სიძლიერით
                        გადმოხეთქილი.
ფიქრი, ოცნება,
            გრძნობა, სმენა
                        და გაგონება -
აი, ლირიკა!
            აი, მგოსნის
                        ზეშთაგონება!

XVIII
ზეშთაგონებას
            მოიშველებს -
                        მათი სიმია -
პოეზიაა,
            ისტორია,
                        ანუ ქიმია.
ზეშთაგონება
            ასულდგმულებს
                        და აძლევს იმედს
თანაბრად - როგორც
            რუსთაველსა,
                        ისე არქიმედს.

XIX
მეცნიერება -
            როდესაც მას
                        თან ახლავს ვნება -
თანაბრად არის
            პოეზიის
                        ზეშთაგონება!
სრულუნაკლობას
            და სრულყოფას
                        მოითხოვს მგოსნის
შეგნება შრომის
            უმაღლესის
                        და პატიოსნის.

XX
პოეტს, რომელსაც
            სურს იპოვოს
                        გამოძახილი,
უნდა შეეძლოს
            სიტყვას მისცეს
                        გრძნობის მახვილი.
უნდა იცოდეს
            აზრისა და
                        ხმის შეხამება,
ერთგვარ წესრიგში
            მოიყვანოს
                        დღე, შეღამება.

XXI
რათა სიტყვათა
            მათ ცოცხალთა
                        თანაბგერება
თან სდევდეს და შიგ
            გაისმოდეს
                        ის ძლიერება,
რაიც აცოცხლებს
            და აღელვებს
                        მკითხველს და მსმენელს:
ის მიუთითებს,
            მოქმედების
                        არეს უჩვენებს,

XXII
ის წამყვანია,
            მებრძოლია,
                        ანდა პირიქით -
ის ანუგეშებს,
            და ამშვიდებს
                        იმავ ლირიკით.
აზრთ შინაგანი
            მოძრაობა,
                        ბუნება გძნობად -
უნდა გაიხსნას
            გარეგანად
                        იმ მოძრაობად,

XXIII
რასაც იძლევა
            სიტყვათ რიტმი
                        და ჰარმონია;
ხელმარჯვეობა
            უმრავლესთა
                        ყვავილთ მკონია.
მრავალნაირი
            მოძრაობით
                        შექმნილი ძეგლი
მრავალფერობა
            ხმათა - როგორც
                        ამბობს ჰეგელი,

XXIV
ისე შექსპირი
            და ვირგილი
                        ისე ვოლფგანგი,
და უფრო გზნებით -
            რუსთაველის
                        უკვდავი ჩანგი.
მძლე ჰარმონიის
            კანონების
                        დაცვის გარეშე
ჩნდეს პოეზია
            სიბნელეში და
                        სიმცდარეში.

XXV
დამარცხებულა -
            ვისაც ენის
                        გზა შეუცვლია!
მაგრამ გონებას
            არასოდეს
                        არ შეუძლია
დაკმაყოფილდეს
            ჰარმონიის
                        მხოლოდ თამაშით, -
კვლავ პოეზია
            იდგეს ბნელში,
                        ცივ აკლდამაში.

XXVI
მთავარი ძარღვი
            პოეზიის
                        ზომაა, რითმა.
მისით მარადის
            გაიელვოს
                        შუქმა ბედითმა.
მაინც იმაზე
            უმთავრესი
                        სხვა დედა-არსი
არის მშვენიერ
            პოეზიის
                        იდეა, აზრი.

XXVII
მათში იხსნება
            მგოსნის ძალა
                        და მოქმედება
ისეთი, ყველას
            სიხარულად
                        რომ მოედება
და მოფარავს გზებს
            ვარდით, დაფნით
                        და ალოეთი.
იდეა, აზრი,
            ზომა, რითმა, -
                        აი, პოეტი!

XXVIII
ის იდეურით
            უნდა იყოს
                        მადლით ფენილი,
მისით სულდგმული,
            შთაგონებით
                        აღმოჩენილი,
ტემპერამენტის
            სიდიადით
                        არეს ავსებდეს,
აღგვამაღლებდეს,
            გვიტაცებდეს,
                        მოგვათავსებდეს.

XXIX
სხვა გზით იქნება
            ეს ისეთი
                        „შედევრი წმინდა“ -
რომელიც პოეტს
            ირონიულ
                        ღიმილსა ჰგვრიდა:
„ლექსებში ხშირად
            ყველაფერი
                        თავის რიგზეა,
სახე და ფორმა,
            რიტმიც თითქო
                        საკმარისია,

XXX
მხოლოდ ერთი რამ
            არის ცუდი:
                        ყოველი წესით
თითქო ლექსია,
            მაგრამ მაინც
                        არ არის ლექსი!“
მრავალთან ერთად
            პოეზიას
                        თვალიც  იხილავს,
როგორც ცხოვრების
            სახეობას,
                        როგორც მის დილას.

XXXI
გამოსახებას -
            ამ შეცნობის
                        ვრცელი გაგებით,
რაიც შეიცავს
            მთელს მსოფლიოს
                        მასზე ნაგებით
მთელ სხეულებრივ
            და ზნეობრივ
                        სამყარო-არეს,
მის მწვერვალისკენ
            მისწრაფებას
                        ჩანგით მოარეს.

XXXII
და საზოგადო
            ცხოვრება ქმნის
                        ჩანგის გარემოს,
ჩანგის ხასიათს,
            საარეოს,
                        სამდგომარეოს.
საზოგადოთა
            ფორმაციას
                        თვითოს თავისი
იდეოლოგის
            უმძაფრესი
                        და უმწვავესი

XXXIII
მიჰყვება რწმენა,
            გზის ჩვენება,
                        მსოფლმხედველობა,
რევოლუციის
            ფაზისები
                        და წინმსვლელობა,
უარმყოფელი
            დრომოჭმულთა
                        შემეცნებათა,
ყოველნაირთა
            შემეცნებათ,
                        რაც ძველს ებადა,

XXXIV
კაცობრიობის
            განუსაზღვრელ
                        წინსვლის სახელით,
სრულყოფილობის
            მიზნისაკენ
                        თვალის გახელით.
სიყვარული და
            კლასთა ბრძოლა,
                        იდეა, შრომა,
ურომელთოდაც
            დღეს მსოფლიოს
                        არა აქვს ცხრომა,

XXXV
რომელთ გარეშე
            არ არსებობს
                        კაცობრიობა,
ვიდრემდის მათში
            ისახება
                        აზრი და გრძნობა,
მეცნიერება,
            უმაღლესი
                        ფილოსოფია -
დაძაბულობის,
            გამძაფრების
                        წინათმგრძნობია

XXXVI

მხოლოდ ლირიკით,
            მისი ღელვით
                        და აზვირთებით
ტრიუმფალური
            და უბრალო
                        ყვავილთ ტვირთებით.
ეხლა განვიცდით
            ქარიშხლიან
                        შფოთიან ხანას,
მოუსვენარს და
            მოგანგაშეს
                        ვხედავთ ქვეყანას,

XXXVII

კაცთა უკეთეს
            ნაწილის წინ
                        სდგას ამოცანა
უუდიდესი
            ამოცანა:
                        შესძრას ქვეყანა,
რევოლიუციის
            შეაერთოს
                        ყველა ძალები,
წარმართოს იგი
            სასიცოცხლო
                        აგრიალებით.

XXXVIII

რათა მან შესძლოს
            კაპიტალის
                        დასამარება,
მისი სახელით
            კაცთა სისხლის
                        აკამარება
და ჩვენ, პოეტებს,
            ხალხთან ერთად
                        ვით არ გვახსოვდეს,
რომ ჩვენს სამშობლოს
            ვემსახუროთ,
                        ვით არასოდეს!

XXXIX

სიმებო, ჩანგებს
            უკვდავების
                        ძალად ექნებით -
მოვალეობის,
            სიყვარულის
                        მტკიცე შეგნებით.
მაშ, ვემსახუროთ
            კვლავ სამშობლოს,
                        მის დაძახებას,
მის ბორკილამყრელ
            მისწრაფებას,
                        მხნე მისწრაფებას!

XL

პოეტის ჩანგი
            არასოდეს
                        არ მდუმარებდა
ადამიანურ
            გაღვიძების
                        პირველ კარებთან,
ისევ ადრინდელ
            საფეხურთან,
                        როდესაც ბასრი
ადამიანის
            აღმოცენდა
                        გრძნობა და აზრი,

XLI

აღმოცენების
            წამიდანვე
                        გაჩნდა ლირიკა,
ხალხმა ის იგრძნო,
            შეიყვარა
                        და შეირიგა.
მას აქეთია,
            რა კი გულის
                        კარი გაიღო,
ყოველ ხანაში
            და ყოველ დროს
                        ლირიკა იყო

XLII

ხალხის სულიერ,
            პოლიტიკურ
                        შრომითი ალის,
ცხოვრების ალის
            უდიდესი
                        სიმხნე და ძალი.
ორთეოსს ხალხი
            მიაწერდა
                        მაგიურ ძალას,
ის სიმღერებით
            სძრავდა კლდეებს,
                        ტყესა და ჭალას,

XLIII

აჯადოებდა
            თვით უგულოთ,
                        ღმერთებს ძლიერებს,
ლირიკა მისი
            მხეცებსაც კი
                        ათვინიერებს.
თვით ლირიული
            პოეზიის
                        მამამთავარი -
იყო არხილოს,
            მისი ფუძე,
                        მისი ჯავარი.

XLIV

მას იამბებით
            ემხრობოდა
                        ჩანგის აწყობა,
ვერ აიტანა -
            რა ღირსების
                        შეურაცხყოფა...
ვიგონებთ - როგორც
            გარდასული
                        დროით და ჟამით -
დაფარულ ძალას
            ატარებდა
                        ლირიკის შხამი!

XLV

ლირიკის წინსვლას
            სივრცეებში
                        რა შეანელებს.
მცირერიცხოვანს,
            უმწეობად
                        მყოფ სპარტანელებს
მრავალრიცხოვან
            მესსინელთა
                        მოერტყა ალყა.
სპარტანელებმა
            მაინც სძლიეს
                        მძვინვარე ტალღა.

XLVI

ტირტეს მგზნებარე
            სიმღერების
                        სძლიეს წყალობით,
პოეტი ჰკრებდა
            თავის ჩანგის
                        დაუმცხრალობით
ხალხის საომარ
            ენერგიას
                        და ნებისყოფას,
გამამხნევებლად
            უმღეროდა
                        მეომართ წყობას!

XLVII

მეგერიანთა
            მიერ ბრძოლის
                        დროს წართმეული,
არათანასწორ
            ომის შემდეგ
                        ცეცხლში ხვეული,
ათინელებმა
            დაიბრუნეს
                        კვლავ სალამინი,
ოდეს სოლონის
            სიმღერების
                        გაისმა ჟინი,

XLVIII

მისმა სამხედრო
            სიმღერებმა
                        დაიგუგუნა,
და მსწრაფლ ათინამ
            სალამინი
                        კვლავ დაიბრუნა.
ჟამთა სიავემ
            ფერფლად ქნარი
                        რომ ვერ აქცია,
გამოსცდა წარსულს
            და ჩვენამდეც
                        კი მოაღწია

XLIX

ელეგიებმა,
            რომელშიაც
                        სოლონი ხვევდა
ფილოსოფიურ,
            სოციალურ
                        შეხედვით სევდას.
თავის კანონებს,
            ძეგლისდებას,
                        წერილს, ბრძანებას -
ლექსს უკავშირებს
            პოეზიის
                        ახმოვანებას.

L

სამშობლოსადმი
            სიყვარულსა
                        და მის დიდებას
მღეროდა მძაფრი
            პოეზია
                        სიმონიდისა
და მერე როგორ!
            მიუწდომლად
                        ნათელ - მკაფიოს,
მის მიერ შექმნილს,
            მრავალთ-მრავალ
                        ეპიტაფიას.

LI

საშვილიშვილოდ
            გადასცემდნენ
                        გმირთ საფლავები,
თუმც სამუდამოდ
            დამცხრალია
                       ის მხარ-მკლავები,
უკვდავმყოფელი
            სჩანს წარწერა
                       გრძნობის თბილისა,
იმ ადგილს, სადაც
            ხეობაა
                        თერმოპილისა:

LII

„ლაკედემონელთ
            ამცნე მგზავრო,
                       და გადაეცით:
ყველა ერთგულნი
           სამშობლოის
                       ჩვენ აქ დავეცით“.
რაოდენ ბრწყინვით
           მიდიოდა
                        ძველი ელადა,
ლირიკა მისი
            ეროვნული
                       იყო და სადა.

LIII

რა ძლიერია
            უბრალობით
                       ქნარი იმდარი,
რა საოცარი
            ხმით მღეროდა
                       მაშინ პინდარი.
ბრწყინვალესი და
            მშვენიერის
                       მქონე იერის
მღერდა ელადის
           სიდიადეს
                       და სიძლიერეს.

LIV

მისი ოდები
            და ჰიმნები
                        რა აღტაცებით
შეჯიბრებებზე
            გამარჯვებულთ
                       პატივსაცემად
ოლიმპიისა
            და პითიის
                       ხატავდა სახეს,
იმ ხალხის რწმენას,
            იმ სიმაღლეს
                        და სიამაყეს.

LV

გენიის კართან,
            მოწოდების
                        მგრგვინავ ზარებთან
პოეტის ჩანგი
            არასოდეს
                        არ მდუმარებდა;
სტროფიკა უხვი
            და სახეთა
                        სიმშვენიერე
მსახველი ძალა,
            მჭერმეტყველი
                       და მოსიმღერე,

LVI

უპირველესი
            პირველთ შორის
                        არის პინდარი -
ელინურ ჩანგის
           სიმახვილე
                        და საწინდარი!
თავისუფლების
           მისწრაფებას
                        რომ გაჰყოლია,
სახელგანთქმული
            მრავალია
                        ძველი სხოლია,

LVII

ლექსი, თავისი
           სიმახვილით
                        ხანჯალის მსგავსი,
სამშობლოსადმი
           თავდადების
                        გრძნობებით სავსე.
„მინდა, მახვილი
            მოვრთო ტვიით
                        მათ მსგავსად, ოდეს
არისტოგიტონ
           გამბედავი
                        და მხნე ჰარმოდეს

LVIII

მიერ ტირანის
            მოკვლით ხალხის
                       მონობა კვდება,
კვლავ დაუბრუნეთ
            ათინელებს
                       თავისუფლება.
არა, ჰარმოდი,
            შენ არა ხარ
                        არასდროს მკვდარი,
იმ უნეტარეს
           კუნძულებზე
                        გიპოვისთ ქნარი,

LIX

სად უსწრაფესი
           აქილესი
                        და დიომედი,
ძე ტიდეასი -
           რომ ცხოვრობენ,
                        გიპოვისთ ბედი.
მახვილი ჩემი
           მსურს ვატარო
                        ტვიით და ხავსით
არისტოგიტონ
            და ჰარმოდის
                        დღეების მსგავსად,

LX

ოდეს თქვენ მიერ -
            პალლადის დღეს -
                       მოკლული იქნა
იპარხი, მხეცი
            და ტირანი.
                        მხარე გარდიქმნა,
სახელი თქვენი
           საუკუნეთ
                        ხსოვნისთვის ზიდონ,
ძვირფასო წყვილო,
            ჰარმოდი და
                        არისტოგიტონ!

LXI

მისთვის - ტირანის
            მოკვლის შემდეგ
                        ათინა სდგება,
ისევ შეჰქმენით
           ათინისთვის
                       თავისუფლება.
თავისუფლების,
           ხალხისათვის
                        მებრძოლ კარებთან
პოეტის ჩანგი
            არასოდეს
                       არ მდუმარებდა!

LXII

რად უწოდებენ
           საქართველოს
                        მგოსანთა მხარეს?
- მის მთებს და ჭალებს,
            უღრან ტყეებს,
                        ლამაზ ხეობებს,
მის ძველ ნანგრევებს
            ციხე-კოშკებს,
                        შემოგარეებს,
მის ჯირითობას,
           ბურთაობას,
                        ხალხურ დღეობებს

LXIII

უძველეს ხნიდან
           პოეზია
                        სდევდა ზეპირი
(ადრე - სანამდის
            შეუყვარდა
                        ხალხს პერგამენტი),
მძლავრი - ვით ქარი,
            ნაზი - როგორც
                        მთების ზეფირი,
ომის დრო იყო,
            თუ უღრუბლო
                        იყო ამინდი.

LXIV

უძველეს ხნიდან
            დაწყებული
                        რუსთაველამდე,
რუსთაველიდან
            ჩვენამდე - რეკს
                        ივერთა ჩანგი.
მასთან უძლური
           იყო ცეცხლი,
                       ასული ცამდე,
ათასი ჩინგის,
            მაჰმადხანი
                       და თემურლანგი.

LXV

ეხლა კი ჩემთვის
           ნათელია,
                        თუ ივერიის
მცირეზე მცირე
            რიცხვობრივად,
                       პატარა ერი,
მარად, ყოველმხრივ
            შემორტყმული,
                       უამრავ მტერით
მაინც გადარჩა,
            და გადარჩა,
                       ის, როგორც ერი.

LXVI

აქ პოეზია იყო მისი
            შემჭიდროება,
                       ანკარა წყარო, მომჩქეფარე
იმ ხალხის გულით,
            მის სასიცოცხლო ძალთა-ძალა
                        და საზრდოება.
აი, ლირიკა,
           მთელი მისი დიდი წარსულით,
                        აი, რად უყვართ საქართველო
მსოფლიო ქნარებს,
            რად უწოდებენ საქართველოს
                        მგოსანთა მხარეს!

LXVII

სამხრეთის მზის ქვეშ,
           მთის ჰაერში
                        ჰყვავიან ვარდნი -
ფერად-ფერადნი,
            მშვენიერნი,
                       სურნელით წმინდა,
არ ეშინიათ
            არც გრიგალის
                        და არც თოვლვარდნის,
მთაში ძალა და
            სიხარული
                        მოსჭვივის მზიდან.

LXVIII

უძველეს მიწას,
            უძველეს ერს
                        ლაჟვარდი ცის ქვეშ -
მძლავრი, გმირული
           პოეზია
                        უნათებს თვალებს,
წარსულისადმი
           უდიდესი
                       მადლობის გრძნობით
რუსთაველისას
           კვლავ ვახსენებთ
                        სახელს ბრწყინვალეს.

LXIX

პოემა ვეფხის -
            პოემაა
                        გრძნობის მზიურის,
სიყვარულისა,
            თავდადების,
                        გმირობის, სიბრძნის!
მას იმეორებს
            მკაცრი სვანი,
                        გმირი ხევსური -
მთლად საქართველო,
            როდესაც ის
                       შრომობს ან იბრძვის.

LXX

თუმც ბევრი სისხლი,
            ჩვენო მიწავ,
                       მიმოიღვარა,
მაინც, როგორც შენ,
            ვერამცდენმა
                       სიმწრის ფიალის,
ამაყი ქედი
            პოეზიამ
                       არ მოიხარა
შემოსეულთა,
            დამპყრობელთა
                       წინაშე ძალის.

LXXI

ღრმა მწუხარება
            მშობელ მხარეს
                        მოდებულ ჩრდილის
იყო გულწრფელი
            მელოდია
                       გურამიშვილის.
ვით ახალგაზრდა
           ჭავჭავაძის
                       რომანტიულ სულს
სამშობლო მხარის
            დამპყრობელის
                        სივერაგე სძულს.

LXXII

რომ თვით ჯალათებს,
           გადაქცეულს
                        სმენად და ჭვრეტად,
მცოდნეთ: რა ძალა,
           რა სიმტკიცე
                        ჰღვივის გზნებისთვის,
შიშის ზარს სცემდა
            პოეზია
                        უფრორე მეტად,
ვინემ ფერმკრთალი
            შეთქმულება
                       აჯანყებისთვის.

LXXIII

როგორ მიჰქროდა
            ის მერანი
                        ფაფარგაშლილი,
რომ გადელახა
            დღენი ბნელნი,
                        გზანი, ყორენი,
იკაწრებოდა
            ხალხის ბედით
                       ბარათაშვილი,
იმ ხალხის, რომელს
            თვალბედითი
                        სდევდა ყორანი.

LXXIV

ცხარე ბრძოლის ხმა
            ეპოქასთან
                        გადაზრდილია,
ხმა სიყვარულის,
           ხმა მონობის
                        წინააღმდეგი,
ცეცხლი - აკაკი,
            გმირი - ვაჟა,
                       ბრძენი - ილია,
რამდენი გმირი
            და რამდენი
                       კიდევ ყაზბეგი!

LXXV

მათი ხმით ზარი
           გაღვიძების
                        კვლავ დაირეკა,
ხალხის ზრახვებს და
            წინათგრძნობებს
                       მათ მისცეს მხარი.
აი, რა მიზნებს
            ისახავდა
                        ჩვენი ლირიკა,
რად ეწოდება
           საქართველოს
                       მგოსანთა მხარე!

LXXVI

როგორ ბრწყინავდა,
            საქართველოვ,
                       ის შენი ლექსი.
შენი ლირიკა
           უმდიდრესი,
                        უსაყვარლესი,
მრავალ სხვადასხვა
            სიმღერების
                        წყობად წყობილი,
კეთილშობილი,
            ხალხის გულით
                        წარმოშობილი,

LXXVII

ისტორიული
            სინამდვილის
                        ხმით დატვირთული,
გარემოცვათა
            უმრავლესთა
                        განცდათ სირთულით
ლირიკა იყო
            ჭეშმარიტად
                        ღრმა, ეროვნული;
ლირიკა იყო
            ხალხის სული
                        და ხალხის გული,

LXXVIII

ის არ მოემწყვდა
           პიროვნულ და
                        ინტიმურ სფეროს,
ის ასახავდა
            უურთულეს,
                        უღრმესს, საეროს.
ადამიანის
            საეროსთან
                        დამოკიდებას
საგმირო საქმეთ,
           სამშობლოის
                       მისის დიდებას.

LXXIX

მოუწოდებდა
            ბრძოლისაკენ,
                        სძრავდა მშვიდობას,
ნიღაბს აცლიდა,
           დასცინოდა
                       პირობითობას,
ებრძოდა, სთხრიდა
            კაცთა ყოფნის
                        დრომოჭმულ ფესვებს,
უუმძაფრესი
           გულის ყურით
                       ისმენდა ლექსებს,

LXXX

ვით მოწინავე,
           ისე მისი
                        წინააღმდეგი,
ჩანგის, ჩონგურის
            და კალამის
                       იყო დამდეგი
პრასოდიები,
            ელეგია,
                        ოდა და ჰიმნი
იმღერებოდა,
           ითქმებოდა,
                        ღელავდენ სიმნი.

LXXXI

გაღვიძებულნი
            სხვა საგანთან
                        შეჯახების დროს,
არ მდუმარებდა
            პოეტების
                       ჩანგი არასდროს.
იყო ხან ნაზი,
            ხანაც მძაფრი,
                       ხანაც მქუხარე, -
აი, რად ჰქვია
            საქართველოს
                        მგოსანთა მხარე!

LXXXII

ლირიკა ჩვენგან
            დაშორებულ
                       ივერთა დროის
ისევ გვაოცებს,
            გვართობს, როგორც
                       სუნთქვა ალოეს.
იმ ხანებიდან
           უშორეს და
                        დიდი ხნის შემდეგ
რად არ დაჰკარგა
           მან თავისი
                        სიახლე დღემდე?

LXXXIII

რისთვის გვაღელვებს
            მისი ძალა
                        ცხოველმყოფელი,
რისთვის გვანიჭებს
           მხატვრულ შვებას
                       განუქრობელი?
რისთვის, სახელდობრ,
            ჩვენს მხარეში
                       აჟღერდა ქნარი
მომჯადოები,
            მშვენიერი,
                        დაუვიწყარი?

LXXXIV

ვისგან მიიღო
            ამნაირი
                        ქმედითი ძალი,
რომ თვით შეიქმნა
           მოძრაობათ
                        ძლიერი ალი?
იგი ლირიკა
            არის ძალა
                       და ვერვის უთქვამს,
მარადისობით
           და სიცოცხლით
                        რომ ის არ სუნთქავს.

LXXXV

გადაქცეული
            გულის შთამატევ
                        მეომარ მკერდად,
საქართველოის
           ვითარებას
                        და სვლასთან ერთად.
ლირიკას ჩვენსას
            უყვარდა და
                        უყვარს ბუნება,
იგი ხალხის გულს
            სიხარულით
                       ესალბუნება.

LXXXVI

ლირიკა იჭერს ქარის ქუხილს
           და მერნის ჭიხვინს,
                        ლირიკას ხიბლავს
სილუეტი მთაზე მდგარ ჯიხვის:
            წვიმამ გადიღო,
                       მთლად გაბრწყინდა ხე და ხეხილი,
მუხლი მგზავრისა
            სჭრის კიბეებს მთისას, კეცებრივს.
                        ტყე, ბილიკები და ლატფარის
უღელტეხილი,
           მხოლოდ ხევის ხმა,
                        ანუ ყეფა მწევარ მეძებრის.

LXXXVII

უეცრად კლდეზე
            შვენებასა
                       ხედავ ზეცებრივს,
სდგას, - როგორც ჯიღა
            კავკასიის
                        მთების მჭეხარის, -
იგი ჯიხვია,
           სიმბოლო აზრთ
                        გაასკეცების
თავისუფლებას,
            სიამაყეს
                        იგი შეჰხარის.

LXXXVIII

გვიყვარს ბუნება,
            ცისარტყელა
                       მოსჩანს ტეხილი,
ნაზი საგანი
            არე-მარეთ
                       თვალმიცეცების.
ჯიხვს ცისარტყელა
            მწყობრ რქებზე აქვს
                       გადაგრეხილი,
დიდი იმედი
            მას შვიდფერად
                       ზედ ეკეცების,

LXXXIX

ჰაეროვანი
            სიდიადე
                       ფერად ლერწების!
სიმაღლე სალკლდის,
           თმათეთრის და
                        ქიმნამეხარის,
ნაზი საგანი
            არე-მარეთ
                       თვალმიცეცების.
თავისუფლებას,
           სიამაყეს
                       ჯიხვი შეჰყარის.
გვიყვარს ბუნება,
           მთა გუგუნებს
                      გულგაღეღილი,
მარადი მტერის
           დაცემის და
                        დანამცეცების.
მაღალი კოშკი
            და ისევ ტყე
                       გაუჩეხელი,
თავშესაფარი
           და ბუნაგი
                        დაღლილ მხეცების.

XC

ჯიხვი სჯის: არა,
            ბუნების გზა
                       არ ილეწება,
ვერც წარსულისთვის
            სჭრიდეს ძალა
                        ვერვის, ვეღარის.
საღამოვდება,
           მთებს ირიბი
                        ჩრდილი ეცემა.
თავისუფლებას,
           სიამაყეს
                        ჯიხვი შეხარის.

XCI

ჩამოჰკარ ჩანგებს,
           ჭუნირისა
                        ხმა უყვართ ლექსებს,
იმღერე ჯიხვზე
            სიმღერები
                        გულუტეხარი,
ჯიხვი ღირსია
            დათმობის და
                        მიალერსების:
თავისუფლებას,
            სიამაყეს
                       იგი შეჰხარის!

XCII

ეხლა ეპოსი
            თუ რომანი,
                        დრამა მრავალი,
ლირიკა, როგორც
            ნაწილი რამ
                        შიგ შემავალი,
თავის სიმძაფრით,
           თავის ვნებით
                        სიტყვის ამ დარგებს
ამოუწურავ
           ენერგიით
                        უფრო აკარგებს,

XCIII

აღრმავებს განცდებს,
           აცხოველებს
                        გრძნობებს და მოსავს
აფრთოვანებულს,
           მუდამ ასე
                        საჭირო პროზას.
რაც უფრო მაღლა
           მიდის აზრი
                        ესევითარი,
ლირიკა ხდება
           უფრო მძლავრი,
                        უფრო მდიდარი.

XCIV

ის შინაარსით
            ისვეა, რაც
                        ფილოსოფია.
ხმათა შერჩევით
            კი მუსიკის
                       ჰანგთან მყოფია.
როგორ სარკეობს
            იმისი ხმა
                        და როგორ ბროლობს -
ბევრი რამ გვითხრას,
            შეუძლია
                        ფაუსტის პროლოგს:

XCV

აღტაცებული
            მომღერალი
                        გულთ რით აჩვილებს,
მარქვით, სტიქიონთ
            იმ მომღერალს
                        ვინ უმორჩილებს,
თუ არ აკორდი,
           შემოქმედის
                        უმძლავრეს მწველი,
გულით ნახეთქი,
           მსოფლიოის
                        მთელის შემცველი.

XCVI

სული პოეტის
            სარკე არის
                        სივრცის, დროისა,
სული პოეტის
            არის ცენტრი
                        მსოფლიოისა,
სული პოეტის
            არის მისი
                        ყოფნის დღეები,
არის ფოკუსი,
            ერთდებიან
                        სად იდეები,

XCVII

ყოფნის ერთობის
            შემცველი და
                        შემთვისებელი;
რაც უფრო ღრმაა
            შემეცნება -
                        წარმოდგენაში
ყოველი ერის
            ღრმად ჩანერგილ
                        რამე რწმენაში.
რაოდენ გრძნობით
            სამყარო წინ
                       არ შეჩერდება,
მხოლოდ და მხოლოდ
            ლირიკაში
                       სახიერდება.

XCVIII

სული პოეტის -
            ჰეგელის თქმით -
                        წარმოადგენდეს
უნდა გარემოს,
            იგი სული
                        უნდა ადგენდეს
ვნებათ, იდეათ,
           შეჯახებათ
                       მთელ სიავკარგეს,
ყველაფერისას
            ხელთ გვაძლევდეს
                        ერთ მთლიან სარკეს,

XCIX

რაიც კი ძალუძს
            დაიტიოს
                        ადამიანთ გულს, -
სხვანაირი გზით
            პოეზიას
                        წინსვლა არ ძალუძს.
ხსნის რა ლირიკის
            არსს, ბუნებას,
                        ჰეგელი ამბობს:
შთაბეჭდილებათ
            და იდეათ,
                        რომლითაც ლამობს

C

შექმნას პოეტმა,
            უნდა ჰქონდეს
                        მას ნიშნადობა
საერთო, რათა
            ჭეშმარიტი
                       იყოს ის გრძნობა,
რომლისათვისაც
            პოეზიის
                        ცოცხალი ქნარიც
ჰქმნის სახეობას
           და აგრეთვე
                        ისევ ჭეშმარიტს.

CI

ასე: ლირიკა
           გვევლინება
                        ღრმა აზროვნების
ერთ მხარედ,
            რომლის მიზანია
                       კაცთა ხსოვნება,
ჭეშმარიტებათ
            ძიება და
                       გამოვლინება,
გამოცხადება,
            ამ ცხოვრების
                        მხარეს დინება,

CII

რათა მთესველი -
            უდაბურსაც
                        ნედლით შეთესდეს -
გაუმჯობესდეს
           ეს ცხოვრება,
                        გაუკეთესდეს!
„თუ რომ ცხოვრება
            ჩამოვკვეთოთ
                       ვით ქანდაკება
და ცხოვრებითვე
            რომ ავავსოთ
                        აზრი, გაგება -

CIII

ძალას, რომელსაც
            ჩვენ ცხოვრება
                       გვაძლევს - მჭედელი,
მიეცი ნება,
            იყოს მქნელი,
                        ჩამომკვეთელი“.
რა კი არსებობს
            ხალხის ვნება
                       ყოველდღიური,
რა კი მოითხოვს,
            იყოს მძლავრი,
                       ტიტანიური

CIV

მისი ტრიბუნი,
           მოციქული,
                       მისი მესია -
მოვალე არის,
           რომ ცხოვრება
                        და პოეზია
ერთმანეთისგან
           არ გათიშოს,
                        არ დააშოროს,
არამედ უფრო
           განამტკიცოს
                       და დააშუროს,

CV

თორემ რა მიზნით,
            რა იმედით,
                       ვისთვის და რისთვის
ხმა გაისმოდა:
            „პოეზიაა -
                       პოეზიისთვის?“
რად მდინარებდა
           პოეზია
                        რაღაც თვითმიზნად,
დაშორებულად
            ხალხისაგან,
                        უცხო, გულთმისნად?

CVI

რად ესწრაფოდნენ
            ცხოვრებისგან
                        განცალკევებას,
ჩამოშორებას,
            განზე დგომას
                        და განტევებას?
რად ივიწყებენ,
           რომ პოეტი
                        ხალხის წინ მდეგი,
თვით პოეზიაც -
           ამ ცხოვრების
                        არის შედეგი.

CVII

მაინც რა მიზნით,
            რა იმედით,
                       ვისთვის და რისთვის
გაიძახოდნენ:
           „ხელოვნება -
                        ხელოვნებისთვის!“
რისთვის ფანტავდენ
            ამ ლოზუნგით
                        სიტყვათ შედევრებს,
რისთვის ეძებდენ
           საამისოდ
                        ერთგულ მიმდევრებს?

CVIII

სხვა სიამეთა
            მაძღარ წყურვილს,
                        ვნებათა წყურვილს,
და პოეზიას -
            საუცხოვოდ
                       ჩაცმა-დახურვის,
შნოიან, მორთულ
            და დახვეწილ
                        განცდების მორევს,
გრძნობიერებათ
            სიმახვილეს,
                        ბურუსთ სიშორეს?

CIX

თორემ რა მიზნით,
            რა იმედით,
                       ვისთვის და რისთვის,
აქანდაკებდა
            მოყმე ვინმე
                       სიტყვას-სიტყვისთვის?
განირჩეოდა
            ჩამოკვეთით
                       ვით სარკე თქმულთა
ზოგიერთის ხმა
           თავის წმინდა
                       შვენების კულტით.

CX

ღრმა კონცეპციით -
            მხედველობის
                        დიდი სინათლით.
რა მოხდა შემდგომ?
           ან რომელი
                        პარნასის მადლით
მიმართეს ეფეკტს,
           უცნობლობას,
                        უვალობის ხევს, -
გრძნობიერებათ
            სახეებში
                        პოეზია ხვევს,

CXI

და მათში ხედავს
           უმაღლესი
                        იდუმალების
გამოვლინებას:
           დიდი ტანჯვის,
                       დიდი წვალების,
მარადისობის
           სიმბოლოებს,
                        ნიშნებს გვიანებს,
ნიშანი, რაიც
            ყველა იმათ
                        აერთიანებს,

CXII

რომლის ქვეშ ყველას
           იდუმალი
                        გზა ეგულება:
წმინდა, უმწიკვლო
            ფორმისადმი
                        ბრმა ერთგულება!
არ შეიძლება
           სილამაზე
                        პლასტიურ ლექსის
ვინმემ უარყოს:
           სილამაზე -
                       თან უკეთესის

CXIII

დასდევს მშვენიერ
            გარეგნობის
                        ნორჩი რტოები,
რაღაც ახალით
           და ძვირფასით
                        მომჯადოები.
არ შეიძლება!
           უარყავი
                        და არ იახლე
მუსიკალური
            აკორდების
                       მძლავრი სიახლე!

CXIV

მხოლოდ იმნაირ
           ემოციით
                        პოეტის ქნარი,
იმ აკორდებით
            შეიქმნება
                       ნაზი და მყარი.
არ შეიძლება,
            რომ უარყო:
                        სწორედ ამ ბგერამ
მიმომღერების,
            მრისხანების,
                        სინაზის ჟღერამ

CXV

არც ისე დიდი
            ხანი არის,
                       რაც ოსტატურად
მსოფლიოისა
            პოეზიას
                       მიემსახურა
„ვეფხისტყაოსნის“
            სტრიქონების
                        კარგ თარგმანებით.
რაც უნდა საქმე
           არა ჰქონდეს
                        უცხო ზმანებით

CXVI

სავსე ლირიკას,
           სხვა იდეურ
                       უნაყოფობას,
ქსელში, რომელიც
           აქ გაუბამს
                       ცბიერ ობობას,
კართან, რომელიც
            ასე გულქვად
                        მათთვის ჩაჰკეტეს,
არვინ უარყოფს:
            ძლიერ ბევრი
                        რამ გააკეთეს;

CXVII

მარტო პოეტურ
           ეფექტისთვის
                       მსვლელი როდია
ზომიერება,
           მკაფიო ხმა
                        და მელოდია.
სხვა გარემოით
            მიიმართვის
                       ჩვენი მსვლელობა.
მრავალ ლოზუნგებს
            აღარა აქვთ
                        ის მნიშვნელობა,

CXVIII

რას ესთეტიურ
           მანიფესტთა
                        ითხოვდა ღალა -
არ შეიძლება
            ჩვენთვის ჰქონდეს
                        რაიმე ძალა,
მაგრამ იშვიათ
           ყურადღებით
                        ყოველდღეობა
ყველაფერს, რასაც
           ეწოდება
                       მემკვიდრეობა,

CXIX

თვალწინ იყენებს და
            თვის მიზნებს
                        უქვემდებარებს;
მიზნებს მშობლიურს,
            წინდახედულს,
                       მიზნებს მგზნებარეს.
ჩვენ გამოვშორდით
            იმ ბურუსებს,
                       იმ თვალახვევას,
და არ ვეძლევით
            უსარგებლო
                       თავბრუდახვევას.

CXX

მხოლოდ ეს არის:
            უსარგებლო
                        როდი იქნება,
თუ პოეზიით
           განიცდება
                        და შეიგნება,
თუ მიეჩვევა
            სმენა კეთილ-
                       ახმოვანებას,
ამით ლექსს ვერც დრო
            დააბერებს,
                        ვერც ხნოვანება.

CXXI

უნდა იშრომოს
            ახალგაზრდამ,
                       უნდა იღონოს,
იმ ხმოვანების
           ძლიერება
                        რომ შეიგონოს.
მაშინ გადმოშლის,
            ლირიკისთვის
                       რაც ეგულება,
ჩვენი ეპოქა,
            მისი დიდი
                        ღირებულება.

CXXII

ამხანაგებო!
            მე ვსაუბრობ
                        როგორც პოეტი,
აკადემიურ
            აზრთა მარად
                        დამჭერი მხარის,
მაგრამ მე მინდა
            მოგაგონოთ
                        ის უცხოეთი,
სადაც მოკვდავზე
            იძახიან:
                       „უკვდავი არის“.

CXXIII

ჩვენს იქ ყოფნაში
           საფრანგეთის
                       აკადემიას
უსრულდებოდა
            ანგარიშის
                        წელი სამასი
და დღესასწაულს,
            ფერად-ფერად
                        ნაკადებიანს,
მოგონებათა
           ედებოდა
                       ფერი ლამაზი.

CXXIV

მაგრამ მე ფრანგი
           პოეტები
                        არ მეცოდება,
წმინდა ფრანგული
           მოწიწებით
                       ეძლევა ოდეს
აკადემიის წევრს -
            უკვდავის
                        სახელწოდება,
და მომაკვდავის
            უბრალოსი -
                       ბალზაკს და დოდეს.

CXXV

არც მოპასანი,
            არც ფლობერი,
                       არც მოლიერი
უკვდავთა შორის
            არ იქნება
                       დაფნით მავალი,
სამაგიეროდ
            იქ ჰერცოგი
                        შედის ძლიერი
დე-რიშელიე,
           კარდინალთა
                        შთამომავალი.

CXXVI

ის რიგიანად
            თუ ვერ დასწერს
                       უბრალო წერილს,
არის სიმბოლო
           საფრანგეთის
                        ძველი დიდების.
აქ  ხმის მქონე სდუმს
            გაოცებით,
                       უხმო კი მღერის,
თავდავიწყებით,
            ხრინწიანად
                       გაბედითებით.

CXXVII

კათოლიკეებს,
            ფეოდალებს,
                        სარდლებს, პრელატებს
იმ დარბაზებში
           ვერვინ ეტყვის
                        „დაფნა ჩემია“.
ძალმომრეობის
            და დაცინვის
                        ფერადებს მატებს
ეხლაც, წინადაც,
            ამნაირი
                       აკადემია.

CXXVIII

გზაზედ მუნდირი
           შემხვდა მწვანე,
                        ქცეული ამბად,
(აკადემიკოსს
           ამ მუნდირში
                       ვინ არ ადიდებს!)
მხოლოდ კონგრესზე
            ვისწრაფოდი,
                        მოვშორდი სწრაფად
აკადემიას,
           ლუვრის დარბაზს,
                       კარიატიდებს.

CXXIX

თუნდაც სხვა მხარე.
            ხედავთ პოეტს
                        როგორ სდევნიან,
შეხედეთ მხეცი,
            რამდენს აღრჩობს,
                        აწვალებს, ბორკავს.
თუმცა ამგვარად
            შებორკილი,
                        ხალხს ურჩევნია
მაინც თავისი
            ფრედერიკო,
                       გარსია ლორკა.

CXXX

ფუჭია ღრენა
            მის სახელთან
                        ქვეყნის ბებერის,
ის მღერდა ვით გმირს,
            როგორც ნამდვილ
                        პოეტს შეჰფერის.
მაგრამ სახელი
           მისი მკვლელის
                        კაპიტალია.
აი, პატარა,
           უსულგულო,
                        ვიწრო გალია

CXXXI

სადმე ევროპის
            შუაგულში,
                        მყუდრო ბინაში,
ადამიანი
           მარტო დარჩა
                        თავის წინაშე.
მრავალ კითხვებში
            ის მარტოა,
                        ის პოეტია,
ის მსოფლიოში
            არ იქნა და
                        ვერ დაეტია.

CXXXII

და აქ, შენს ფრთებს ქვეშ
            შემუდრულა
                        მწარედ ნასეტყვი.
მის მარტოობას,
           კაპიტალო,
                        ვნახოთ, რას ეტყვი.
რამენაირად
            დაიმკვიდროს
                       სურს, თავისთავი,
შენ ბურუსში ხვევ
            და  ხარ მისი
                        სულთამხუთავი.

CXXXIII

აწუხებს მწარე
           ბედისწერა,
                        ღმერთი, ღრუბელი,
არა ბუნებრივ
            დალაქული
                       და დამღუპველი.
ჩანგის სიმები,
           ჩამოქნილი
                       დროთ სათარეშოდ,
სუნთქავს, ბუტბუტებს,
            და ხმაურობს
                       უანგარიშოდ.

CXXXIV

და მარტოობა,
           მარტოობა
                       ფარავს მის სიტყვებს,
მსოფლიო თითქო
           არ პასუხობს
                       პირად შეკითხვებს.
მარტოობაში
           ცხოვრობს იგი
                        ოქროს სიზმრებით,
თავის მტანჯველი,
           საშინელი
                       გამოღვიძებით.

CXXXV

მითხარით ეხლა,
            პოეტია
                        კაცი ამგვარი?
არა და არა,
            ის მკვდარია,
                        სიცოცხლით მკვდარი!
პოეტი არის -
            ვისიც მარად
                        მასას ედება
მდიდარი, რთული,
           ფრთამახვილი
                       შემოქმედება.

CXXXVI

ვინც ესპანეთი
            სასიცოცხლო
                       ვარდებით მორგა.
დიდი პოეტი:
            ფრედერიკო,
                        გარსია ლორკა:
ვინც უანგაროდ
            ხალხს შესწირა
                       მგზნებარე ქნარი.
ის მოჰკლეს, მაგრამ
           ის არასდროს
                       არ არის მკვდარი:

CXXXVII

მრავალი რამე
           შეიძლება
                        ამ ქვეყნად გაჰქრეს,
დრო ვერ სძლევს
            მხოლოდ ამღერების
                       ციხე-სიმაგრეს.
იყო სვანეთში
            მშვენიერი
                        სოფელი მხარის,
სახელად ერქვა
            ლალავერი.
                       ეხლა არ არის.

CXXXVIII

დილით რომ „ლილეს“
            ჰანგ-ბობოქარს,
                       მღეროდა ჩანგი,
მზის რომ ათრობდა
            მოგონება
                       ათას-ათასი,
შორი ღრუბლების
           ჩერდებოდა
                       ფერადი ჟანგი.
მშვენიერ ქალთა,
            ხორუმელთა,
                        როკავდა დასი.

CXXXIX

შუქი თეთნულდის
           ელვარესი,
                        შუქი უშბასი,
რომ ეხვეოდა
            ღრუბელს, როგორც
                       სახლს ტალავერი,
სიზმარებრ გაჰქრა
            აღნაგობათ
                       რიგი ძვირფასი,
სიზმარებრ გაჰქრა
           მშვენიერი
                        ის ლალავერი!

CXL

ხან სანადიროდ,
           ან ნადიმად
                        წასული, ხან კი
მაჩუბის ჭერქვეშ
            მომღერალი
                        ვაჟი კისკასი,
ზეცა მოთეთრო
            როგორც ქულა,
                        ჭერი - ვით ზანგი,
მკაცრი - ვით მთები
            მშობლიური,
                       ნაზი, ვით საზი,

CXLI

ხელში რომ ლხინის
           მოელვარე
                       ეჭირა თასი,
უტკბესი უფრო,
           ვინემ შორი
                        ბარის ჩხავერი,
სიზმარებრ გაჰქრა
            აღნაგობათ
                        რიგი ძვირფასი,
სიზმარებრ გაჰქრა
            მშვენიერი
                        ის ლალავერი!
მოაწყდა როსმე
            უეცარი
                        სისხლის ღვართქაფი,

CXLII

თუ შხამი რამე
           უნდობარის -
                        გველის, - წარბასი,
იქნებ მოვარდა
            ამომწყვეტი
                       სნება და მანკი,
ან ცეცხლმა შთანთქა,
           ნაცრად იქცა
                        ეზო-დარბაზი,
დალეწა კოშკი
            უმაღლესი,
                        ჩალეკა ვაზი,

CXLIII

დასძრა ფიქალი
            ფიქალებზე
                       როგორც ყავარი,
ვინ უწყის, როგორც
            მძლავრი მუხა,
                        თუ უსურვაზი,
სიზმარებრ გაჰქრა
            მშვენიერი
                        ის ლალავერი!
ვდგევარ და ვფიქრობ,
            თუ რა მოხდა,
                        რად არის ასე,

CXLIV

აქ ხომ არც ქვაა,
            არც ნაფოტი,
                        არც ბალავერი.
არავინ იცის,
            თუ ვის მიერ,
                        როდის ან რაზედ -
სიზმარებრ გაჰქრა
            მშვენიერი
                        ის ლალავერი.
მაგრამ სიმღერა
           გაიგონა
                        მეორე მთამა,
როგორც შვილს ანდერძს
            დაუტოვებს
                        მოხუცი მამა,

CXLV

ისე დასტოვა
           ლალავერმა
                        სიმღერა „ლილე“,
თვით სამუდამოდ
            შეერია
                       წარსულის ჩრდილებს,
მრავალი რამე
           შეიძლება
                        ამქვეყნად გაჰქრეს,
ვერვინ გააქრობს
            ამღერების
                        ციხე-სიმაგრეს!

CXLVI

არ არის ქნარის
            დუმილისთვის
                       რამე მიზეზი
მხარეში, სადაც
            მშენებლობა
                        გვაქვს უდიდესი.
რა დიადია,
           რა მაღალი
                        ეს მშენებლობა.
რა მრავალია
           კიდევ მეტი
                        შესაძლებლობა!

CXLVII

რომ აწამებდა
           მოწინავეთ
                        მრავალ ხანაში,
ხორციელდება
            იდეალი
                        ერთ ქვეყანაში.
ჩვენ, პოეტები,
            საუკუნით
                        ვართ მოვალენი,
რომ მის ნათებას
            მოწიწებით
                        მივაპყრათ თვალნი,

CXLVIII

გზა გავუკაფოთ
            სხვებთან ერთად
                        დიად იდეებს,
იმათ დროშებს და
           სიმაღლეებს,
                        მათ სიდიდეებს.
ვიპოვოთ წყარო,
            უწმინდესის
                       მისის სათავით,
უბრალოებით,
            მარტივობით
                        და სისადავით!

CXLIX

ლირიკა თრთოდა,
            მძლავრდებოდა,
                        რეკდა საერთოდ,
კაცობრიობის
           სვლასთან ერთად,
                        მასასთან ერთად!
რევოლიუციით
            ვიდოდა წინ,
                        როს უახლესი
კაცთა ცხოვრების
            იდეალი
                        ჩნდა უმაღლესი.

CL

გარდატეხები
            მსახურებდნენ
                       რა ნიადაგად,
ძვრები წინ სწევდნენ
            პოეზიის
                        ცეცხლოვან ნაკადს -
ჯერეთ მდინარედ,
            მერე ზღვებად
                        რომ გასწვდენია,
იბადებოდა
           ბუმბერაზი
                        მაშინ გენია

CLI

და მომავალი
            თაობისთვის
                        სწყვეტავდა ძლიერ
დიდ ამოცანებს,
            დასმულთ წინა
                        თაობის მიერ.
მისწრაფებანი,
           ქმნილნი რყევად
                        და ამბოხადა,
თუ არ შექსპირმა,
            თავის დროის,
                       ვინ გამოხატა?

CLII

ჰამლეტის ეჭვში
            უმრავლესი
                        წინასწარ სჭვივის -
ფილოსოფიის
            მონათებათ
                        შემდგომი სხივი.
აგრეთვე წიგნი
            და ეპოქა
                        ალიგიერის
ანარეკლია
            შეჯახების
                        ძლიერ-ძლიერის.

CLIII

რუსოს გენიას
            ქარიშხლიანს
                        შეეძლო რისთვის
შეეწყო ხელი
            ახალგაზრდა
                       გიოტეს ხმისთვის,
თანაბრად ხმისთვის,
            რომელმაც ვით
                       ცეცხლის ბზრიალა
მარსელიეზად
            საფრანგეთზე
                        გადიგრიალა.

CLIV

ლირიკად ყველა,
           უმთავრესი
                        რაც სიმაგრეა,
რევოლიუციის
            ქარიშხალში
                       წინარ დაჰქრიან.
რამდენი ერთი
           როგორნაირს
                       მისდევდა ვნებას,
მკაცრ ეპოქაში
           რომ აქებდა
                       თავისუფლებას!

CLV

ლექსი ცოცხალი
            მოწამეა
                        როგორც დღე-ღამე,
საბედისწერო
            ქარიშხალთა
                        დიდი მოწამე!
ოდეს მომწიფდა
            აღელვებულ
                        ხალხში ნათესი
აზრით და საქმით
            ოქტომბერი
                        უდიადესი!

CLVI

კაცობრიობის
           ჯერარნახულ
                        მზის ამონთებით -
თვალუწვდენელი
            გაიშალა
                        ჰორიზონტები.
უკეთესთ შორის
            უკეთესი
                       ამ ხნით იქმნება
ლირიკის სული,
           მისი ხალხთან
                        გადაწიგნება.

CLVII

შემარყეველი
           ნებისყოფა
                        და მრისხანება
ძლევის პათოსით,
            სიყვარულით
                       მიექანება
ლექსით, რომელსაც
            ჰქვია „ინტერ-
                       ნაციონალი“,
ერთაშორისად
            მოკვეთილი
                       და ეროვნული.

CLVIII

მილიონების
           მისწრაფების
                        თანაზიარად,
იგი გენიის
            უმძაფრესად
                       გადიქცა ქნარად.
ერმა თავისი
            უშიშარი
                        მონახა ბინა:
ბელორუსია,
            საქართველო
                        თუ უკრაინა,

CLIX

ერთმანეთს შეხვდა
            პოეზიით
                        მოგიზგიზეთი,
ადერბაიჯანი,
            ტაჯიკეთი
                        და ყირგიზეთი,
სიმღერით მოდის
            ის სომხეთი,
                        იგი რუსეთი,
არ არის ძველი
            ჯოჯოხეთი
                        და ბურუსეთი -

CLX

არამედ, ვრცელი,
            მშვენიერი
                        გადასახედი.
თურქმენეთია,
            უზბეკეთი
                        თუ ყაზახეთი -
მომღერალია
           უძლეველი
                        თორმეტი დროშის,
ყველა თავის ხმით,
           ისე როგორც
                       საქართველოში.

CLXI

ამ მეგობრობას
            სამუდამოდ
                        გამქრალ ღრუბელით,
ახალ ქალაქით,
           ახალ სოფლით,
                        ახალ ყანებით
ვგრძნობდი და ვიგრძნობ
            ჩემის ჩანგის
                        თავისუფალის
თავისუფალზე
            თავისუფალ
                       აღფრთოვანებით.

CLXII

ყოფნა კავშირში,
           ყოფნა ძმობა -
                        მეგობრობაში,
ურყეველ გრძნობად
            ყველას გულში
                        გვქონდეს წრთობილი
და საბოლოოდ
            მიღწეული
                        იქნება მაშინ
მიზანი ლექსის,
           გულწრფელი და
                       კეთილშობილი.

CLXIII

თუ საზღვარს იქით
            ბოროტებამ
                        გაამნათობა
და დაათოვა
            არე-მარეს
                       ბრმა ძლიერება,
თუ უმართლობა,
           სიბეჩავე
                       და ძალადობა,
გაუტანლობა,
            სიხარბე და
                        ბიწიერება

CLXIV

ანებივრებს და
            ამოძრავებს
                        დიდ ფუფუნებით,
ოქროთი მოსილ
            უსირცხვილო
                        დარბაზთ ზნეობას,
თუ ეკლესია
            კვლავ გუგუნებს,
                        ვით გუგუნებდა,
კაპიტალს, მდიდართ
           მორჩილებას,
                        პირმოთნეობას,

CLXV

თუ მონას, ვისაც
            ჯოჯოხეთით
                        ამწუხარებდა
ჩაგრულ მხარეთა
           მძიმე შრომის
                        და მონობის გზა,
არ ახარებს კვლავ,
           ვით არასდროს
                        არ ახარებდა,
არც გაზაფხულის,
            არც ზაფხულის
                       მშვენიერი ცა.

CLXVI

თუ ხეთ სიგრილეს
            სიყრმიდანვე
                        გადაჩვეული,
შემოხვეული
            ქართა ქროლვით,
                       ნისლთა ობობით,
ხალხი სნეული,
           უსახლკარო
                        და დამშეული
ხელდაცარული,
            მოკლული დგას
                       შემოდგომობით.

CLXVII

თუ ვერ გრძნობს ისე,
           ვით ვერ გრძნობდა
                        სითბო - სიმშვიდეს,
როცა ზამთარის
            დაიქროლებს
                        სიცივე ავი,
თუ ცით დასცქერის,
            ვით დასცქერდა
                        კიდითი-კიდეს
საბედისწერო,
            ულმობელი
                        შავი ვარსკვლავი, -

CLXVIII

დიდი ხანია
            რაც ვარსკვლავი
                        ჩვენში გაბრწყინდა,
დიდი ვარსკვლავი
            მეგობრობის,
                        ძმურ სიყვარულის.
ფრიალებს დროშა
            ქვეყნის მხსნელი,
                        გრძნობათა წმინდა
ზვავით აზვინდა
           პოეზიის
                        ცეცხლის ფარულის.

CLXIX

დროა, სიმღერით
           რომ მოსავლის
                        ზღვა მოაქუჩო,
დროა, სიმღერით
            რომ დაზგები
                        ააკანკალო,
გულმხიარულად
           და სიმღერით
                        დაჰკარ ჩაქუჩო!
გულმხიარულად
           და სიმღერით
                        მიდი, ნამგალო!

CLXX

ოქროს თავთავი,
           მეგობრებო,
                        წავართვათ სამკალს
და სამკაულად
            ეპოქისთვის
                        დავწნათ გვირგვინი,
გვირგვინი იგი
            გარს მოვავლოთ
                       ჩაქუჩს და ნამგალს,
რომ გზა შეამკოს
            პოეზიის
                        ნათელი ბრწყინვით.

CLXXI

გზებით, გაშლილით
            მომავლისთვის
                        მეომარ ლექსით
აქეთ, ადიდეთ
           ჰუმანიზმით
                        გატანა კვალის.
გზებით - წარსულში
            ანთებულით
                       მარქსით, ენგელსით,
მომავლისაკენ
            მივყევართ ჩვენ
                        ლენინს და სტალინს.

CLXXII

აქეთ, ადიდეთ
            სამშობლოის
                       ბედნიერების
მეცნიერებათ
            სასწაულნი,
                        მზე და კანდელი.
გმირთ სიმამაცეთ
            მარადისი
                        ჩანგი იჟღერებს,
რომ სძლიეს ყინულთ
           და ღრუბელთა
                        კორიანტელი.

CLXXIII

ახალი ერა,
            მისი ახლად
                        ამეტყველება
თან გდევდეს, ოდეს
            სამოძრაოდ
                       ცად შევარდები,
იყვნენ დღეგრძელნი,
            ჰე, მამულო,
                        შენი მცველები,
მგოსნებთან ერთად,
                დევგმირები
                        და შევარდნები,

CLXXIV

ახალგაზრდობა,
           ყვავილები,
                        და მწვერვალები,
შენი ქალები,
           მშვენიერი
                        შენი ქალები.
ჯარი დუშმანით
           არასოდეს
                       არკმაყოფილი,
მტრის უნდობელი,
            მტერთან მტერი
                       ძმასთან კეთილი
რევოლიუციის
           მოგუგუნე
                        ცეცხლში შობილი,

CLXXV

ცხარე ომების
           ქარიშხალში
                        გამობრძმედილი,
სასო, იმედი
            მსოფლიოის
                        ყოველი ერის,
ყოველი ერის
            მოერთგულე
                       ფარ-მუზარადი,
შემსრულებელი
            გარდუვალი
                        და საღვთო ვალის.
თავისუფლების
           დიდებულის -
                        მცველი მარადი, -

CLXXVI

სიმღერით მოდის.
           არ გადუხვევს
                        რჩეულ გზისაგან,
სხვა გზა - უცნობი -
            ვერასოდეს
                        ვერ შეირიგოს...
იგი ისწრაფვის
            კომუნიზმის
                        გამარჯვებისკენ.
მაშ, გაუმარჯოს
            სიმართლისთვის
                        მებრძოლ ლირიკას!

1940 წლის 25-27 იანვარი