შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-497-ი; გალაკტიონი და ვახტანგ გურგენიძე თაფარავნის ტბასთან. მესხეთ-ჯავახეთი, ივლისი, 1955 წელი.