შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-493-ი; გალაკტიონი, გივი კიღურაძე და ჟურნალისტი ალელიშვილი სიღნაღელ მწყემსებთან. თრიალეთი, ივლისი, 1955 წელი. ფოტო ვახტანგ გურგენიძის.