შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5284-ი; გალაკტიონი ილია ჭავჭავაძის სახლის აივანზე საგურამო, აგვისტო, 1940 წელი