შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-378-ი; გალაკტიონი ვაჟაობაზე ჩარგალი, 14 აგვისტო, 1955 წელი