შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-368-ი; ნოდარ გურეშიძე, ვასილ გვეტაძე, ვახტანგ გურგენიძე, გალაკტიონი, ოთარ კუპრავა, როსტომ ბეჟანიშვილი, ალექსანდრე შანიძე, ნოდარ გურაბანიძე ჩარგალი, ვაჟაობა, 14 აგვისტო, 1955 წელი