შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-367-ი; პირველ რიგში: ალექსანდრე შანიძე, გალაკტიონი, ვახტანგ გურგენიძე; მეორე რიგში: თეიმურაზ ჯანგულაშვილი, ლავროს კალანდაძე ჩარგალი, ვაჟაობა, 14 აგვისტო, 1955 წელი