შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-424-ი; გალაკტიონი, სიმონ ტაბიძე ჭყვიში, 9 ივლისი, 1955 წელი