შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-416-ი; გალაკტიონი, ნოე ლორთქიფანიძე ვანი, 9 ივლისი, 1955 წელი