შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-415-ი; ვახტანგ გურგენიძე, ნოე ლორთქიფანიძე, გალაკტიონი ვანი, 9 ივლისი, 1955 წელი