შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-299-ი; გალაკტიონი, ვახტანგ გურგენიძე და ლავროს კალანდაძე ჩარგალი, ვაჟაობა, 14 აგვისტო, 1955 წელი