შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-289-2-ი; გალაკტიონი და თამარ დიდებაშვილი (ვაჟა-ფშაველას ქვრივი) ჩარგალი, ვაჟაობა, 14 აგვისტო, 1955 წელი