შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-140-2-ი; მესხეთ-ჯავახეთი, ივლისი, 1955 წელი, ფოტო ვახტანგ გურგენიძის