შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-277-ი; პავლე ფირფილაშვილი და გალაკტიონი თბილისის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო 9 ნოემბერი, 1955 წელი