შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-212-ი; გალაკტიონი და ნინო კვირიკაძე სოხუმი, 1947 წელი