შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-67-ი; გალაკტიონი ილია ჭავჭავაძის სახლის აივანზე საგურამო, 1940 წელი