შუალედი - დან - მდე
 
 


ფანცხავა სოსიკო - გალაკტიონს - 3


     გა­ლაკ­ტი­ონ!

     გთხოვ, ამის მომ­ტანს გა­მო­ა­ტა­ნო, რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი ბი­ლე­თი, რად­გან წრის წევ­რებ­საც სურ­ვი­ლი აქვთ, წა­მო­ვი­დენ.
                                                                                                                                                                              შე­ნი ს. ფან­ცხა­ვა
                                                                                                                                                                                       8. II. 1955 წ.