შუალედი - დან - მდე
 
 


მუსხელიშვილი ნიკო - გალაკტიონს


     ამ­ხა­ნაგგა­ლაქ­ტი­ონტა­ბი­ძეს.

     დი­დად პა­ტივ­ცე­მუ­ლო ამ­ხა­ნა­გო გა­ლაქ­ტი­ონ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სსრ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ამ, მი­ი­ღო რა მხედ­ვე­ლო­ბა­ში თქვე­ნი დამ­სა­ხუ­რე­ბა მშობ­ლი­უ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რის წი­ნა­შე, აგირ­ჩი­ათ თქვენ 1944 წ. 22 თე­ბერ­ვალს აკა­დე­მი­ის ნამ­დ­ვილ წევ­რად.
     მი­ი­ღეთ გულ­წ­რ­ფე­ლი მო­ლოც­ვა.
                                                                                                                                         ღრმა პა­ტი­ვის­ცე­მი­თა და სალ­მით
                                                                                                                      სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სსრ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის
                                                                                                                                           პრე­ზი­დენ­ტი ნ. მუს­ხე­ლიშ­ვი­ლი
                                                                                                                                     1944 ., 24 თე­ბერ­ვა­ლი, . თბი­ლი­სი