შუალედი - დან - მდე
 
 


ბიბლიოთეკის თანამშრომლები - გალაკტიონს - 1


     ბა­ტო­ნოგა­ლაქ­ტი­ონ!

     აქამ­დის გე­ლით, ბა­ტო­ნო გა­ლაქ­ტი­ონ! სამ­წუ­ხა­როთ, ალ­ბათ, ვერ შეს­ძე­ლით დროს გა­მო­ნახ­ვა. ჩვენ კი გვინ­დო­და, წლის ბო­ლომ­დის ან ახა­ლი წლის პირ­ველ კვი­რა­ში მოგ­ვეს­მი­ნა მოხ­სე­ნე­ბა თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბის გარ­შე­მო. გთხოვთ, შეგ­ვატყო­ბი­ნოთ, თუნ­დაც ელ­ს­მე­ნით – 3-03-28, რო­მე­ლიც დღეა უფ­რო მო­ხერ­ხე­ბუ­ლი თქვენ­თ­ვის, რომ სა­ღა­მო-მოხ­სე­ნე­ბას და­ეს­წ­როთ, რი­თაც ძა­ლი­ან დი­დათ დაგ­ვა­ვა­ლებთ.

                                                                                                                         პა­ტი­ვის­ცე­მით ბიბ­ლი­ო­თე­კის თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბი

27. XII. 42