შუალედი - დან - მდე
 
 


ცეცხლაძე გრიგოლ - გალაკტიონს


     ძმაო გა­ლაქ­ტი­ონ!

     რო­გორც გითხა­რი, ამას წი­ნად მწე­რალ­თა კლუ­ბის გამ­გე­ო­ბამ გა­დაწყ­ვი­ტა, გა­მარ­თოს მწე­რალ­თა სა­სახ­ლე­ში თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბის სა­ღა­მო.
     ამ საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით, აუცი­ლე­ბე­ლი სა­ჭი­როა მე და თქვე­ნი შეხ­ვედ­რა და მო­ლა­პა­რა­კე­ბა. გთხოვ, რო­გორც მი­ი­ღებ ამ წე­რილს, ნუ­ღარ და­ა­ყოვ­ნებ, შე­მო­ი­ა­რეთ მწე­რალ­თა სა­სახ­ლე­ში.

 

პა­ტი­ვის­ცე­მით გრი­გოლ ცეცხ­ლა­ძე

1932, 3 დე­კემ­ბე­რი