შუალედი - დან - მდე
 
 


აბესალომ (პროკლე) ტაბიძეს


Самтредиа. Железнодорожный рабфак. Проклу Табидзе.
Двадцать девятого выписываюсь. Приезжай.

Галактион

[1930-იანი წლები]