შუალედი - დან - მდე
 
 


ტარასს


ამხ. ტარასი!

იმ ლექსის, რომელიც მე გადმოგეცით კედლის გაზეთისთვის, მე ვიპოვე უფრო ძველი (1908 წლის) ორიგინალი. იმისდა მიხედვით გავასწორე.

გ. ტაბიძე