შუალედი - დან - მდე
 
 


მოსეს


სალამი, ძვირფასო მოსე! ჩემი ძმა მოდის შენთან გამოცდებზე; დაგვიანებულია, მაგრამ, იმედი მაქვს, დამავალებთ, იშოვი დროს და გამოსცდი.

გ. ტაბიძე
[1930-იანი წლები]