შუალედი - დან - მდე
 
 


წერილი რედაქციის მიმართ


ძვირფასო ამხანაგებო! მე ხშირად მესმის [მუშების] საყვედური, მომართული [ჩემს მიმართ, რომ მე, გალაკტიონ ტაბიძე] ჩემდამი: [ერთი] ხასიათის, თითქო მე, ძვირფასო ამხანაგებო, ვამაყობდე ჩემთვის მოცემული სახელწოდებით: „პოეტების მეფე“.
მე, ძვირფასო ამხანაგებო, მართლაც ვამაყობ ამ სახელწოდებით – არა იმიტომ, რომ მართლა მეფე ვიყო...

 [1922 წლის შემდეგ]