შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-637-24 - მარტი, 1957 წელი


1. დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლიუცია გალაკტიონ ტაბიძის შე­მოქ­მედებაში.
2. „სქელი ღრუბელი, შავი და ბნელი სამშობლო მხარეს გადაეფარა“.
3. სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის ახალი შენობა.
4. მოემატოს.
5. მოედნის კეთილ მოწყობა.
6. მთავრობის წინაშე შუამდგომლობა.

1 მარტს - შეხვედრა პროფკავშ.
2 - განვაგრძობთ გამოფენისთვის (ირმა).
1-3 მარტს - დათვალიერებულ იქნა მოედანი.