შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-612-1 - 1957 წელი


14 დეკემბერი. 1957.
საღამოს სტუდ-ქალაქში ვერ დავესწარი.
Позвоните 2-20-17 и попросите клуб Студ-Городка (სტუდქალაქის კლუბი).
Студ Городок.
Директора клуба или ответственного работника кого-нибудь.

*
1     2    5     3     4
ა ლ ბ ა დ ა ლ ი ა
ა ლ ბ ა დ    დ ა ლ ი ა