შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-579-8 - 1957 წელი


სახელმწიფო გამომცემლობას
1. „მშვიდობის წიგნი“ შეიცავს 2.000-ზე ცოტა მეტ სტრიქონს.
2. იდეა წიგნისა მოცემულია წინასიტყვაობაში.
3. გთხოვთ, გამოიცეს წიგნი „ბიბლიოთეკის“ ხაზით (გეგმაში რომ არის) შეუმოკლებლად.
4. გთხოვთ, დანიშნოთ რედაკტორი.
1957
გ. ტაბიძე
ვ. მგალობლიშვილი.
პასუხი იქნებაო შაბათს, 16 მარტს, 1957. გ. ტ.