შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-621-12 - 1955 წელი


12 აგვისტო.
1. ლიტერატურული მასალების გადმოტანა.
2. ორნამენტი და ნიკოლაძე. 3. შარვალი, პერანგები. 4. ვაჟას სოფელში. 5. ბორბლები (კამერები) „პოკრიშკი“. 6. მანქანის შეკეთება. 7. Смазка. 8. მეოთხე ტომი. 9. წყნეთის საღამო, სანაპიროს საღამო, ვაკის პრობლემა. 10. სახელგამი, დირეკტ. სამ საათზე. 11. სახლი.

მანქანა შევაკეთეთ. დავათვალიერეთ ჩვენი მომავალი სახლი. ელიზბარ ღამბაშიძე გავიცანი. გომიაშვილი ტუტუცობს. ც. კ. მოითხოვს სახლის ოკტომბერში დამთავრებას. მოქმედნი პირნი: ესებო, კარლო, ირაკლი, და სხვ. დიდებულია მომავალი სახლი.
ელიზბარი პარტიულია. გარს ევლებიან კალე, სხვა, ლეონიძე და სხვ. ელიზბარი მოქმედებს და რაღაც როლს თამაშობს.

წყნეთის საქმე.
სახლში ჩვენთან.
ვასკას ამბავი - უნდა ჩამოვიდეს!

წყნეთში ვიღაც დაურეკავს 15. 16. შიო.
1. პოკრიშკა. 2. სახელ. სამზე. სამზე. სალვა.
ხვალისთვის ბილეთები დუშეთში.