შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-329 - 1955 წელი


1955. 2 თებერვალი. ღამის 5 საათია.
გადაწერილია: 1.180 ტაეპი. ტაეპში რვა-რვა სტრიქონია, ე. ი. 9,440 ტაეპი.
4312 სტრ.